ACTIVUS

Godło Polski
ACTIVUS

AKADEMIA SENIORA ACTIVUS

Akademia Seniora Activus jest dla wszystkich, którzy pragną zachować aktywność: intelektualną, emocjonalną, ruchową, pragną zachować możliwość uczestniczenia w życiu społecznym. Chcemy stworzyć możliwość realizacji pragnień,  odkrywania swoich pasji, zdolności, czy choćby tylko chęci uczestniczenia w życiu społecznym, czerpania wiedzy o zmieniającym się świecie, by uniknąć nudnego, często samotnego przesiadywania w domu.

Dobrze czują się w gronie uczestników AS Activus panie i panowie, którzy:

 • niedawno przeszli na emeryturę i mają poczucie niedostatku aktywności (po uwolnieniu się od obowiązków zawodowych);
 • chcieliby się spotykać, dyskutować, stawiać pytania i szukać odpowiedzi;
 • zdobywać wiedzę i umiejętności (stosownie do swojego wieku) związane z wszechogarniającym nas postępem technologicznym;
 • odczuwają potrzebą poznawania świata;
 • gotowi są włączyć się z własnymi propozycjami i własna aktywnością w budowanie przestrzeni wiedzy i aktywności ludzi o podobnych zapatrywaniach.

czyli: do Activusa przychodzą wszyscy, którzy aktywnie chcą przeciwdziałać procesowi własnego starzenia się.

Wśród aktywności Akademii Seniora Activus prowadzone są m.in.:

 • edukacja z różnych dziedzin nauk, w formie wykładów ogólnych, itp.,
 • spotkania tematyczne, warsztaty, wycieczki w ramach sekcji zainteresowań,
 • zajęcia wspomagających aktywność ruchową,
 • współpraca z instytucjami kulturalnymi, edukacyjnymi, biznesowymi,
 • projekty ERASMUS+ oraz inne projekty, zgodne ze statutowymi celami działania Akademii Seniora Activus.

Siedzibą Akademii Seniora Activus oraz jej podstawowym miejscem aktywności jest Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, z którym podpisano Porozumienie w sprawie ścisłej współpracy.

FUNDACJA ACTIVUS

Celem głównym powołania Fundacji Activus zapisanym w statucie jest: aktywizacja intelektualna, fizyczna i społeczna ludzi starszych.

Cele Fundacji Activus zawierają się w sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., z późniejszymi zmianami, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w szczególności pkt 10) i inne punkty art. 4 owej ustawy.  

Fundacja Activus została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 3 marca 2015 roku, pod numerem 0000546509; jest fundacją non-profit (bez prowadzenia działalności gospodarczej).

Inicjatorem założenia Fundacji Activus i jej fundatorem jest Marek Chałas.

Na bazie przemyśleń i obserwacji uznaliśmy, że najlepszymi formami organizacyjnymi dla wspierania aktywności ludzi starszych  będą:

 • Fundacja Activus – podmiot prawny zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • Akademia Seniora Activus – bezpośrednia forma organizacyjna realizacji celów statutowych Fundacji Activus, wzorowana na funkcjonowaniu uniwersytetów trzeciego wieku.

Chałas Marek – absolwent dwóch wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego: Wydziału Matematyki (1972) i Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego (1978); jego życie zawodowe obfitowało w  zróżnicowane i wszechstronne doświadczenia. Ma na swym koncie wiele inicjatyw, był organizatorem licznych przedsięwzięć od podstaw. Pracował m.in. w administracji państwowej i organizacji pozarządowej, zaś w ostatnich latach aktywności zawodowej w NBP. Autor książek, m.in.: „Celtycki tygrys a fundusze Unii Europejskiej” (2010), „Unia Europejska w liczbach” (2005); oraz innych publikacji i materiałów szkoleniowych. Członek stowarzyszeń biznesowych w różnych okresach życia: KLUBu-500, Business Centre Club.

WŁADZE FUNDACJI ACTIVUS

ZARZĄD 2023

Aktualnie, od 11 października 2023 r., w skład zarządu Fundacji Activus wchodzą:

 • Elżbieta Królikowska-Kińska - Prezes Zarządu Fundacji
 • Marianna Bednarek
 • Beata Owczarska

RADA FUNDACJI

Aktualnie, od stycznia 2023 r.,w skład Rady Fundacji Activus wchodzą:

 • Marek Chałas - Przewodniczacy Rady Fundacji
 • Anna Jakubowska
 • Andrzej W. Rostocki
 • Anna Tumidajewicz

TYGODNIOWE PLANY ZAJĘĆ

Tygodniowy plan pracy Akademii Seniora Activus w dniach 27 listopada - 1 grudnia 2023

 PONIEDZIAŁEK 27.11.2023

PROPOZYCJE ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH

A. Bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjnych oferowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi
Hala Sportowa ul. Ks.Skorupki 21
:
10.30-11.15: poranny rozruch na sali gimnastycznej  (p. Kamil)
12.00-12.45: piłki pilates w sali 154 (Kamil)
13.30-14.45: gimnastyka ogólnorozwojowa w sali 154 (p. Kamil)
Hala Sportowa  ul. Małachowskiego 3
:
08.30-09.15: poranny rozruch na sali gimnastycznej (p. Piotr)
10.30-11.15: ćwiczenia na płaski brzuch (p. Piotr)
12.30-13.15: ćwiczenia wzmacniające (p. Piotr)

Nordic walking - zajęcia na świeżym powietrzu:
09.00-10.30: na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych Stawy Jana (p. Maciej)
12.00-13.30: na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych Stawy Stefańskiego (p. Maciej)
14.30-16.00: w Parku Poniatowskiego (p. Maciej)
Tel do Działu Sportu MOSiR: 536-777-610

B. Zajęcia gimnastyczno-rehabilitacyjne z fizjoterapeutą dla seniorów (płatne  20 zł za zajęcia)
Grupy do 10 osób, konsultacje indywidualne z fizjoterapeutą.
Zgłoszenia i zapisy w Domu Seniora UŁ , ul. Rewolucji 1905 r  nr 66 w Łodzi, pok.B.02

 WTOREK 28.11.2023

10.00-11.00 (E326) – Zabawy z językiem angielskim.
11.15-12.00 (E326) - Spotkanie z grupą, która byla w Stuttgarcie (projekt akredytacyjny).


 ŚRODA 29.11.2023

11.00-12.30 (E326) – Sekcja Kreatywności.
13.15-14.30 (T401) – wykład: dr hab. Ewa Kusideł (Prodziekan ds Nauki Wydzialu Ek-Soc): "Koń przyjacielem i partnerem czlowieka". 

 CZWARTEK 30.11.2023

11.00 – Sekcja Poznaj Łódź: spotkanie w Parku Sienkiewicza przy Galerii Sztuki. Zwiedzanie wystawy "Niewidoczne
ścieżki " - autor Wieslaw Haładaj. Po wystawie spacer po parku - prowadzą Hania Heleniak i Marylka Bednarek.
14.00-15.00 (E326) – Indywidualne konsultacje informatyczne (po uzgodnieniu z osobami prowadzącymi).
15.00-16.30 (T302) – Sekcja Cyfryzacji.

 PIĄTEK 01.12.2023

11.30-13.00 (F012) – Sekcja Fotograficzna.

 

KOMUNIKATY

SEKRETARIAT (sala E325) jest czynny w dniach: środy 14.30-16.00 i czwartki 14.00-15.30  tel. 503 750 260

e-mail: akademiaseniora@uni.lodz.pl

Sekcja kultury zaprasza chętnych na 4 warsztaty plastyczne,
które odbędą się w Muzeum Pałac Herbsta ul. Przędzalniana 72.
Każde spotkanie poświęcone jest jednemu malarzowi i składać się będzie z:
- wykładu na temat artysty,
- obejrzeniu galerii z jego obrazami,
- namalowaniu obrazu.
Muzeum zapewnia niezbędne materiały i pomoc techniczną. Koszt jednego warsztatu wynosi 8 zł.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 21.11.2023r.o godzinie 11.00 - przewidywany czas to
2-2,5 godziny.
Zapisy chętnych będzie przyjmowała po wykładzie 08.11.2023r kol. Henryka Antczak.

Kolejne warsztaty w muzeum Herbsta odbędą się 5.12 o godz.11.15. Wpłaty za warsztaty 8 zł do kol. Henryki Antczak

Informacja o koncertach w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi ul. Żubardzka 2 
w miesiącu listopadzie 2023 r.

Termin

Opis koncertu

Cena biletu [zł]

24.11 godz.18.00 (Pt)

Jazz Band AM

30

26.11 godz.18.00 (N)

Melodie znad Sekwany i zza oceanu

30

29.11 godz.18.00 (N)

Primuz + Goście klasycznie
Orkiestra smyczkowa

30

Bilety można odebrać na wykładzie w środę przed datą koncertu u kol. Henryki Antczak.

Informacja o koncertach w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi ul. Żubardzka 2
w miesiącach grudzień 2023 r. i styczeń 2024 r.

Termin

Opis koncertu

Cena biletu [zł]

17.12 godz.18.00 (N)

Musical na święta

25 (wpłaty do 6.12)

8.01 godz.18 (Pn)

Kolędy

25 (wpłaty do 6.12)

14.01 godz.18 (N)

Orkiestra dęta karnawałowo

30 (wpłaty do 12.12)

20.01 godz.18 (So)

Koncert karnawałowy

30 (wpłaty do 3.01)

28.01 godz.18 (N)

Piosenki oskarowe

25 (wpłaty do 3.01)

Wpłaty na bilety zbiera kol. Henryka Antczak

DANE FORMALNE

Fundacja Activus                                                        

KRS 0000546509

NIP 725-208-34-72

REGON 36092527100000

Konta, NestBank:

PL 80 2530 0008 2059 1059 5336 0001  PLN

PL 05 1870 1045 2078 1059 5336 0001  EUR

PROJEKTY UE

Projekt Fundacji Activus  "Na naukę nigdy nie jest za późno" był częścią  większego projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie realizowaliśmy jeden rodzaj działań-job shadowing dla kadry Akademii Seniora Activus. 

Podsumowanie i rezultaty

Reportaż z seminarium podsumowującego rezultaty

Cele projektu

 1. Zdobycie i wymiana doświadczeń Fundacji Activus we współpracy międzynarodowej z organizacją szkoleniową z Malty.
 2. Wzmocnienie świadomości i poczucia tożsamości europejskiej wśród grup docelowych Partnerstwa FA-FFL.
 3.  Zwiększenie zdolności do aktywnego włączania się 20 uczestników/czek 60+ Akademii Seniora Activus w życie społeczności lokalnej oraz procesy demokratyczne.

Projekt realizują: Koordynator - Fundacja Activus i Partner - Future Focus Ltd.

Budżet całkowity projektu, obejmujący działania Koordynatora i Partnera = 30 000 €

Rezultay projektu, wg. fragmentu z przygotowanego wniosku.

Rezultaty indywidualne uczestników projektu.
1. Zwiększona świadomość kulturowa (świadomość wspólnych europejskich wartości, wspólnej historii, mechanizmów, działania Unii Europejskiej, korzyści i ograniczeń wynikających z przynależności Polski do UE)
2. Lepsze kompetencje kluczowe, szczególnie:

 • w zakresie tworzenia i rozumienia informacji (działania proponowane w projekcie nastawione są na aktywizację i włączenie uczestników w debaty, dyskusje i rozmowy);
 • kompetencje cyfrowe;
 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się;
 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności.

3. Networking indywidualny.


­​​​Podsumowanie i rezultaty

Fundacja Activus otrzymała akredytację w programie Erasmus+ na lata 2021-2027 w sektorze Edukacja dorosłych. Plan Erasmusa dla Fundacji Activus łączy działania na rzecz mobilności kadry oraz uczestników Akademii Seniora Activus z potrzebami i celami rozwojowymi Fundacji Activus. Nasze projekty realizowane są pod wspólnym hasłem: "Kontakty i kompetencje". 

Certyfikat 

Plan Erasmusa

Akredytacja 1 przebieg i rezultaty

KONTAKT

Fundacja Activus
Akademia Seniora Activus

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
90-255 Łódź

Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
(pok. E 326)

tel.: +48 503 750 260
e-mail: akademiaseniora@uni.lodz.pl