Środa, 28 lipca 2021, tydzień parzysty (30)
activus
Uniwersytet Łódzki

Strona główna

FUNDACJA ACTIVUS

Starość jest nieunikniona, o tym wiemy wszyscy, choć nie zawsze sobie to uświadamiamy. Granica wyznaczająca początek starości jest dość umowna, w dużej mierze można powiedzieć, że jest to kwestia indywidualna. Naukowcy najczęściej przyjmują, że osoba starsza to osoba powyżej 60 roku życia – w Polsce to bardzo często osoba nieaktywna zawodowo, pobierająca rentę lub emeryturę. Ale ten stan nie musi oznaczać bierności, samotności itp., wręcz przeciwnie, dzięki wydłużaniu się ludzkiego życia i stałej poprawie jego jakości, w tym także stanu zdrowia, może to być czas aktywnej realizacji własnych pasji i marzeń.

Istnieje zatem potrzeba nadania stosownych form organizacyjnych działaniom ludzi, którzy chcą być nadal aktywni mimo postępującego wieku. Zgodne są opinie, że aktywność w wieku starszym nadaje życiu sens, motywuje do wychodzenia z domu, do dbania o własny wygląd, zapobiega starzeniu się umysłu i ciała, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną.

Fundacja Activus

Celem głównym powołania Fundacji Activus zapisanym w statucie jest: aktywizacja intelektualna, fizyczna i społeczna ludzi starszych.

Cele Fundacji Activus zawierają się w sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., z późniejszymi zmianami, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w szczególności pkt 10) i inne punkty art. 4 owej ustawy.  

Fundacja Activus została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 3 marca 2015 roku, pod numerem 0000546509; jest fundacją non-profit (bez prowadzenia działalności gospodarczej).

Inicjatorem założenia Fundacji Activus i pierwszym fundatorem jest Marek Chałas.

Na bazie przemyśleń i obserwacji uznaliśmy, że najlepszymi formami organizacyjnymi dla wspierania aktywności ludzi starszych  będą:

  • Fundacja Activus – podmiot prawny zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • Akademia Seniora Activus – bezpośrednia forma organizacyjna realizacji celów statutowych Fundacji Activus, wzorowana na funkcjonowaniu uniwersytetów trzeciego wieku.

Chałas Marek – absolwent dwóch wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego: Wydziału Matematyki (1972) i Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego (1978); jego życie zawodowe obfitowało w  zróżnicowane i wszechstronne doświadczenia. Ma na swym koncie wiele inicjatyw, był organizatorem licznych przedsięwzięć od podstaw. Pracował m.in. w administracji państwowej i organizacji pozarządowej, zaś w ostatnich latach aktywności zawodowej w NBP. Autor książek, m.in.: „Celtycki tygrys a fundusze Unii Europejskiej” (2010), „Unia Europejska w liczbach” (2005); oraz innych publikacji i materiałów szkoleniowych. Członek stowarzyszeń biznesowych w różnych okresach życia: KLUBu-500, Business Centre Club.

Dane formalne:

Fundacja Activus                                                                     

KRS 0000546509

NIP 725-208-34-72

REGON 36092527100000

Konto: 80 2530 0008 2059 1059 5336 0001

          Nest Bank SA


Do góry ^^
wersja do druku

partnerzy_asa.jpglogotyptm_sss.jpgldk_logo_s.jpgteatr.im_.s.jaracza_logo_male_s.jpglogo_pttk_lodz_ss.jpg
Copyright © 2015 Fundacja Activus
strony internetowe Łódź