Środa, 28 lipca 2021, tydzień parzysty (30)
activus
Uniwersytet Łódzki

Strona główna

KONFERENCJA

“Senior to brzmi dostojnie”

Konferencja zorganizana przez Uniwersytet Łódzki i Fundacja Activus

Termin: 24 października 2018 r.

Miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

W programie konferencji prezentacje przedstawiono w ramach dwóch modułów.

Moduł 1 – „Kiedy zaczyna się starość?”  

"Kto to jest osoba starsza?" – Marek Chałas (Fundacja Activus)

"Demografia starzenia się społeczeństwa polskiego" – Piotr Szukalski, dr hab. prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

"Starość i starzenie się w języku i w komunikacji publicznej (spojrzenie językoznawcy)" — dr hab. Rafał Zimny, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katedra Stylistyki i Pragmatyki Językowej)

"Co czynić by opóźniać proces starzenia się" — dr Robert Błaszczak (Oddział Geriatrii Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi)

"Ochrona praw ludzi starszych" — prof. dr hab. Bogusława Urbaniak, (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

"Wiek XXI — życie i praca w warunkach długowieczności" — dr Anita Abramowska-Kmon (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Statystyki i Demografii)


Konferencja „Kiedy zaczyna się starość?” sponsorowana przez

Moduł 2 – Efekty projektu „Senior w zagrożeniu”

"Zdrowie psychiczne w późnej dorosłości — mity i fakty" — dr Anna Gutowska (Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu)

"Podsumowanie projektu Senior w zagrożeniu"– dr Agnieszka Wierzbicka (Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny)

"Uniwersytet Łódzki i działania na rzecz seniorów" – dr Agnieszka Wierzbicka (Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny)

Projekt Senior w zagrożeniu nr 0016/UTW/2018/93 realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach działania „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, ustanowiony i finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Udział w konferencji wzięli udział m.in.:specjaliści, eksperci zajmujący się problematyką senioralną; przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku, przedstawiciele Rad Seniorów, przedstawiciele organizacji pozarządowych z Województwa Łódzkiego;inni zaproszeni.

 Zobacz też projekt "Senior w zagrożeniu"

Do góry ^^
wersja do druku

partnerzy_asa.jpglogotyptm_sss.jpgldk_logo_s.jpgteatr.im_.s.jaracza_logo_male_s.jpglogo_pttk_lodz_ss.jpg
Copyright © 2015 Fundacja Activus
strony internetowe Łódź